Replicant2
prev next
 
Home Trasy Wawel - Tyniec - Wawel

Rejs Kraków – Tyniec-Kraków

Tyniec3

z przewodnikiem sobota i niedziela 9:30
bez przewodnika sobota i niedziela 16:00 (IV-VII), 15:30 (VIII-X)

możliwość zwiedzania Tyńca

(Minimalna ilość pasażerów: 25 osób, konieczna wcześniejsza rezerwacja)

W czasie rejsu zobaczymy:

1. Wawel.

Na wzgórzu wznosi się królewski zamek i katedra. Nazwa Wawel pochodzi od słowa „wąwel” oznaczające miejsce suche, umiejscowione pośród mokradeł. Katedra Wawelska została poświęcona w 1364 r.  za czasów Kazimierza Wielkiego. Była  miejscem koronacyjnym królów Polski. Odbyło się w niej aż 37 koronacji.  Pierwsza w 1320 r. (W. Łokietek) ostatnia w 1733r. Jest  też miejscem pochówku władców Polski oraz zasłużonych osób. Wybudowana za Zygmunta Starego kaplica Zygmuntowska jest perłą architektury renesansowej.
Obok katedry znajduje się Zamek Królewski - siedziba władców. Przebudowany za czasów Jagiellonów stał się w XVI wieku najokazalszą renesansową  rezydencją królewską. Został zniszczony w XIX wieku podczas zaborów, W okresie XX-lecia międzywojennego przebywał tu Prezydent Ignacy Mościcki, a  w czasie II wojny światowej Hans Frank.
Smocza Jama-jaskinia o dł. 81 m. rozpoczyna się na terenie zamku. Kręconymi schodami o dł. 21 m. schodzi się do pieczary-największa o długości 25 m i wysokości do 10 m.

2. Groble

U stóp Wawelu rozciągały się bagna i grzęzawiska określane jako Żabikruk. W XIX w.zostały osuszone i powstał nowy plac handlowy: zwany Placem na Groblach. Na początku XX w. odbywały się w tym miejscu targi końskie. W końcu 1898 r. zbudowano tutaj  nowy gmach Liceum Nowodworskiego - pierwszej prywatnej szkoły świeckiej założonej przez Uniwersytet Jagielloński w 1588 r. Wychowankami tego znakomitego liceum byli m.in. król Jan III Sobieski, Józef Konrad Korzeniowski, Jan Matejko, Włodzimierz Tetmajer, Stanisław Wyspiański, Tadeusz Boy Żeleński czy Sławomir Mrożek.

3. Most Dębnicki
W tym miejscu oddano w 1887 r. pierwszą kolejową i drogową zarazem, przeprawę przez Wisłę.
Linia kolejki obwodowej przebiegała na dawnym wale obronnym, czyli dzisiejszej Alei Trzech Wieszczów. Obecny most Dębnicki został zbudowany po II wojnie światowej, a w 1998r. poddany został gruntownej modernizacji. Wtedy też dla ułatwienia komunikacji ustawiono przy nim od strony Wawelu most wojskowy nazwany Lajkonikiem.  Obecnie przeniesiony, stanowi przeprawę przez rzekę, za mostem Powstańców Śląskich.

4. Opactwo norbertanek.

Opactwo Sióstr Norbertanek ufundował w II połowie XII w. Jaksa z rodu Gryfitów. Budynki oraz kościół ŚŚ. Augusta i Jana Chrzciciela, miały charakter obronny. Najazdy tatarskie wielkich zniszczeń.
Po odbudowie w 1259 roku Opactwo Norbertanek  stało się miejscem pochówku bł. Bronisławy. Kościół w widocznym barokowym kształcie pochodzi z XVII w.
Okoliczne tereny prastarej puszczy były miejscem łowów dla książąt wawelskich i stąd zwano je - Zwierzyńcem, a osiadłe tu siostry Norbertanki - Pannami Zwierzynieckimi. Okoliczna ludność zajmowała się spławem drewna, a flisaków zwano wtedy włóczkami. Dopiero na początku XX w. tereny te włączono do Krakowa i nazwano Salwatorem, tak jak osiedle otaczające kościół Najświętszego Salwatora, który znajduje się nieco w głębi za klasztorem.
To właśnie z dziedzińca klasztoru Norbertanek na czele pochodu co roku, wyrusza na Krakowski Rynek - Lajkonik, zwany też konikiem zwierzynieckim.

5. Kopiec Kościuszki

Kopiec Kościuszki usypany został na mocy uchwały Wolnego Miasta Krakowa z 1820r., na wzgórzu Sikornik, wznoszącym się 355 m n.p.m dla uczczenia pamięci Tadeusza Kościuszki. Jego wysokość wynosi 34 m. Sypanie trwało trzy lata, a na jego szczycie złożono ziemię z pól bitewnych Racławic, Maciejowic, Szczekocin, Dubienki, na których walczył sam Kościuszko.
Według relacji pierwszą taczkę ziemi, powiozła światowej sławy śpiewaczka Angelica Catalani. Austriacy po opanowaniu i włączeniu miasta do Galicji ufortyfikowali rejon kopca, ale symboliczną mogiłę Naczelnika oddano społeczeństwu umieszczając w 1860 r. na jej szczycie głaz przywieziony z Kuźnic. Znajduje się on na kopcu aż do dzisiaj.    
W głębi za kopcem Kościuszki- niewidoczny- usypany jest kolejny kopiec( o dwa metry wyższy) kopiec Józefa Piłsudskiego zwany Kopcem Niepodległości. Usypano go w 1935 roku po śmierci naczelnika jako podziękowanie za niepodległość Polski, po 123 latach niewoli.

6. Dom Karola Wojtyły

Przy ulicy Tynieckiej, w 1938 roku, wraz ze swoim ojcem, mieszkał Karol Wojtyła. Związane to było ze studiami jakie podjął on na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy to zaczął studiować polonistykę. Niestety w 1941 roku ojciec Karola Wojtyły umiera. A po  jego śmierci, na specjalne  zaproszenie młodego Wojtyły, przybywa tutaj z Wadowic, jego serdeczny przyjaciel, związany z Teatrem Rapsodycznym - Mieczysław Kotlarczyk. Z domem przy ulicy Tynieckiej, nasz papież związany był do 1944 roku.

7. Willa Szyszko-Bohusza

Willa „Odyniec”-ma kształt baszty, wzniesiona została w latach 1928-1929 przez słynnego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. Jego dziełem są również m.in. kamienice na rogu Rynku Głównego i ul. Św. Jana, przy placu Mariackim, a szczególnie ważna jest  restauracja Wawelu pod jego kierownictwem w latach 1916-1939.
Obecną formę zamku dawna willa otrzymała po rozbudowie dokonanej przez Niemców w czasie II wojny światowej na potrzeby Generalnego Gubernatora  - Hansa Francka, który następnie podarował ją szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy - Himmlerowi. Pod koniec wojny obiekt przekształcono w luksusowe sanatorium dla rekonwalescentów wojennych z wyższymi rangami oficerskimi.
Obecnie mieści się tutaj Instytut Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8. Wodociągi


U podnóża Bielan znajdują się niewidoczne  z rzeki budynki  krakowskich wodociągów, zbudowane w stylu neogotyckim i oddane do użytku w 1901 roku. Nadano im wtedy imię Franciszka Józefa cesarza Austro-Węgier. Powstały one dzięki staraniom prezydenta miasta Józefa Dietla. Uroczystość otwarcia miała miejsce na Rynku Głównym w dniu 14 lutego 1901 r., a z hydrantów rozmieszonych dookoła placu trysnęła woda na wysokość 20 metrów. W wyniku tej, przeprowadzonej z rozmachem, inwestycji zużycie wody w Krakowie w latach 1901-1918 wzrosło prawie dziesięciokrotnie.

9. Bielany

Klasztor i kościół oo. Kamedułów, ufundowany przez Marszałka Wielkiego Koronnego Mikołaja Wolskiego.  Akt darowizny przypada na 1604 rok. Natomiast otaczający zabudowania klasztorne las nosi, od nazwiska fundatora, nazwę Lasku Wolskiego.
Na początku powstały tu na wzgórzu domy eremitów-pustelników  zakonu Kamedułów. Zakon ten odznacza się niezwykle surową regułą. Zakonnicy składają  bowiem śluby milczenia i zobowiązanie do wyżywienia się z pracy własnych rąk.
W 1630 stanął na wzgórzu kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP będący dziełem włoskiego architekta Andrea Spezzy. Kościół był wielokrotnie dewastowany, np. w czasie potopu szwedzkiego czy konfederacji barskiej. Padał też ofiarą licznych pożarów.

10. Stopień Wodny Kościuszko

Stopień Kościuszko składa się z jazu, śluzy, zapory ziemnej i mostu drogowego. Jaz zbudowany jest z trzech przęseł zamykanych sektorami stalowymi piętrzącymi normalnie wodą na wysokość 4,5m. Śluza o wymiarach 190x12m, głębokości na progach 3,7m została usytuowana przy lewym brzegu zbiornika. Opróżnianie komory jest klasyczne, przy pomocy obustronnych kanałów obiegowych w głowie dolnej.
Poza przekrojem piętrzenia wykonano m.in. przebudowę układu drogowego wraz z mostami i węzłami, w tym dwukilometrowy fragment autostradowego południowego obejścia Krakowa. Pozostawiono także bez zasypania odcięte poniżej Tyńca zakole Wisły, w charakterze starorzecza.

11.Tyniec

Opactwo ufundował Kazimierz Odnowiciel. Tyniec był wielokrotnie zdobywany, niszczony i grabiony m.in. przez Tatarów w XIII w., a później przez Czechów.
Widoczna bryła kościoła pochodzi z XVII w. odbudowana została po szwedzkim „potopie”, a fasadę z XVIII w. wykonano po zniszczeniach okresu konfederacji barskiej.
Zapoczątkowany w XIX  upadek Opactwa Tynieckiego doprowadził do jego skasowania. Ponownie sprowadził tu benedyktynów Kardynał Adam Sapieha w roku 1939.
W latach powojennych  klasztor wraz z pozostałymi budowlami został pieczołowicie odrestaurowany, by w roku 1968 powrócić  do godności opactwa.

12.Most Zwierzyniecki w Krakowie

Most Zwierzyniecki został otwarty w 2001 roku.
Ma 157,92 metrów długości i 23,70 metrów szerokości. Jest mostem jednoprzęsłowym i składa się z trzech elementów: dwóch wiaduktów oraz mostu rzecznego o łącznej długości 213 metrów. Na moście w każdym kierunku prowadzą po 2 pasy ruchu samochodowego, a po bokach znajdują się chodniki dla pieszych oraz drogi rowerowe.

13. Bulwary Krakowa

Bulwary  to obszary parkowe, usytuowane wzdłuż rzeki Wisły i Rudawy, stanowiące obecnie popularne miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. Znajdują się tu liczne alejki spacerowe i drogi rowerowe. Bulwary usytuowane są pomiędzy uregulowanym korytem rzeki, a budowlami hydrotechnicznymi (wałami i murami oporowymi) oraz na ich koronach.
Do XIII w. rzeka płynęła swym dzisiejszym korytem, jednak w 1257 r. postanowiono wybudować zaporę między Skałką a Dębnikami. Odcięte w ten sposób koryto zasilane było wodami rzeki Wilgi, a po powstaniu miasta Kazimierz w 1335 r. nazwano je Zakazimierką. Główny nurt Wisły natomiast skierowany został za Wawelem na wschód.
W 1991 r. bulwary wiślane Starego Miasta, Zwierzyńca, Podgórza i Dębnik administracyjnie podzielono na mniejsze odcinki i nadano im nazwy. Bulwary w kolejności od góry rzeki to:
na lewym brzegu: Bulwar Rodła, Bulwar Czerwieński, Bulwar Inflancki, Bulwar Kurlandzki,
na prawym brzegu: Bulwar Poleski, Bulwar Wołyński, Bulwar Podolski.
Bulwary wiślane stanowią obiekt techniki urbanistycznej na trasie Krakowskiego Szlaku Techniki utworzonego 6 kwietnia 2006 r.

14. Kościół świętych Piotra i Pawła.

Barokowy kościoł ŚŚ. Piotra i Pawła. Teren pod jego budowę dla zakonu Jezuitów wykupił spowiednik i doradca króla Zygmunta III -- Piotr Skarga. On też spoczął w prezbiterium kościoła.
Projekt kościoła  wzorowany był na rzymskich świątyniach Il Gesu i San Andrea della Valle. Z powodu błędnych obliczeń statycznych gotową już prawie świątynię trzeba było rozebrać. Dopiero w 1619 r kierujący budową architekt królewski Jan Trevano zasklepił kopułę i w 1635 r kościół poświęcono.  W późniejszych czasach różne były jego losy, gdyż  w latach 1809-1815 pełnił on nawet rolę prawosławnej cerkwi.
Dzisiaj po gruntownej restauracji stanowi chlubę miasta.

15. Centrum Sztuki Japońskiej

Na przeciwko Wawelu znajduje się, wybudowane staraniem znanego reżysera Andrzeja Wajdy - Centrum Sztuki Japońskiej Manggha o popularnej nazwie „Fala”. Zgromadzone tu zostały bogate zbiory, szczególnie sztuki japońskiej, największego kolekcjonera i miłośnika tej sztuki- Feliksa Jasieńskiego ps. Manggha.

16. Dębniki

Kościół w Dębnikach pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, zbudowano przed II wojną światową (1938). Opiekują się nim księża Salezjanie. Ich zakon powstał w XIX w. i założony został przez św. Jana Bosco. Warto wspomnieć, że parafianinem był tutaj, w latach 1938-44, sam  Karol Wojtyła. W tym  właśnie kościele dnia 3 listopada 1946 r. odprawił  swą mszę prymicyjną.

17. Most Grunwaldzki

Most Grunwaldzki, który należy obok mostu Dębnickiego, do najbardziej zagrożonych mostów ze względu na małą odległość od lustra wody. Na wysokości mostu Grunwaldzkiego Wisła dzieliła się na dwie odnogi, tzw. Starą Wisłę, która płynęła korytem w miejscu dzisiejszej ulicy Dietla, a następnie ulicy Starowiślnej oraz na tzw. Zakazimierkę, czyli koryto dzisiejszej Wisły
Most ten, otwarty w 1972 r.  nazwano Grunwaldzkim w związku z powrotem do Krakowa, Pomnika Grunwaldzkiego zniszczonego przez hitlerowców. To w okolicach Mostu Grunwaldzkiego odbywają się corocznie widowiskowe plenerowe tzw. Wianki -  imprezy uświetnione przepięknym pokazem fajerwerków puszczanych z barek płynących  po Wiśle. Również wielka atrakcją zwłaszcza dla dzieci jest parada Smoków, kiedy to barwne i majestatyczne na barkach   płynące Smoki  są podziwiane przez  dzieci i dorosłych  wyczekujący ich  na Bulwarach.

18. Skałka.

Za mostem Grunwaldzkim, na lewym brzegu, znajduje się barokowy kościół z klasztorem oo. paulinów. W średniowieczu stał tu kościółek pod wezwaniem św. Michała Archanioła dzie zginął bp. św. Stanisław w 1079 r. W miejscu pierwszej świątyni wzniesiono w XIV wieku okazałą świątynie gotycką, a potem na jej miejscu wspaniałą barokową świątynię. Według tradycji obok niej znajduje się sadzawka słynąca z wody mającej moc uzdrowienia.   Skałka to miejsce, do którego z Katedry Wawelskiej pielgrzymowali przed koronacjami nasi władcy. Zakon paulinów przybył  tutaj w II poł. XV w. sprowadzony przez Jana Długosza. Po śmierci w 1480 r. spoczął on w krypcie. W obecnym kształcie świątynia pod wezwaniem ŚŚ. Michała Archanioła i Stanisława została wzniesiona w połowie XVIII w. Z odnowieniem kościoła związana była budowa krypty, datowana na 1880r. Spoczywają w niej doczesne szczątki zasłużonych dla naszej kultury Polaków m. in. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wincentego Pola, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego czy Karola Szymanowskiego.

19. Most Piłsudskiego

Most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, potocznie zwany Żółwiem lub Żółwim mostem – to most łączący Śródmieście z Podgórzem. Został wybydowany w latach 1925-1932.
Jest to najstarszy w Krakowie kompletny most drogowy nad Wisłą, który stoi do dzisiaj. Most (podobnie jak inne mosty Krakowa) został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie w styczniu 1945 r.  Został on zastąpiony drewnianą kładką, a jego ponowne otwarcie po odbudowie miało miejsce w październiku 1948 r. Nadano mu wówczas nazwę Tadeusza Kościuszki. W świadomości Krakowian natomiast zawsze funkcjonował jako Most Józefa Piłsudskiego i nazwę tą przywrócono w 1990 r.
Most jest jednym z obiektów na trasie Krakowskiego Szlaku Techniki utworzonego 6 kwietnia 2006 r.
Most ten ma 147,5 metra długości i 18,50 metra szerokości. Waży około 1200 ton. Podparty jest na 2 filarach. Ma konstrukcję stalową kratownicową, nitowaną.

20. Bonifratrzy
Na wysokości mostu widzimy wieże barokowego kościoła Bonifratrów(dawniej Trynitarzy), którego fasada uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Zakon trynitarzy został założony w XII w. głównie w celu wykupywania jeńców z niewoli tureckiej.
Do Krakowa trynitarze przybyli w XVII w. i po otrzymaniu darowizn na Kazimierzu rozpoczęli w 1741 r. budowę kościoła według projektu znakomitego architekta Franciszka Placidiego.  Zakon trynitarzy rozwiązano w pod koniec XVIII w. (1796), a budynki wykorzystywali zaborcy austriaccy jako magazyn. W 1812 r. otrzymali je oo. bonifratrzy. Przy świątyni znajdują się budynki klasztorne i szpital zbudowany na przełomie XIX i XX w. Po II wojnie światowej szpital upaństwowiono, ale niedawno zakon bonifratrów z powrotem odzyskał swoją własność i prowadzi leczenie na bardzo wysokim poziomie.

21. Most Powstańców Śląskich

Most Powstańców Śląskich, zbudowany w miejsce dawnego Mostu Krakusa, który jako pierwszy został zaprojektowany przez wiedeńskiego architekta i zrealizowany w klimacie mostów jakimi może się poszczycić Budapeszt. Został otwarty w 1915 roku w czasie, gdy Podgórze dołączono do Krakowa. Niestety został w czasie wojny 1945 roku zniszczony, a w jego miejsce powstał obecny - Most Powstańców Śląskich

22. Podgórze

Prawy brzeg Wisły to miejsce dawnego miasta Podgórze lokowanego w XVII  przez samego cesarza Józefa II. Jako odrębne miasto funkcjonowało do 1915 roku, następnie wcielone do Krakowa co spowodowało znaczne poszerzenie granic administracyjnych. To tutaj dominuje wzgórze Krzemionki z widocznymi nadajnikami. Ma tu swoją  dzisiejszą siedzibę Telewizja Kraków.
U podnóża wzgórza dawniej znajdowały się kamieniołomy. Rynek Podgórza to miejsce, na którym  stoi przepiękny neogotycki Kościół św. Józefa. Projekt kościoła miał nawiązywać do projektu Kościoła Mariackiego, co uwidacznia się w jego sylwecie.
Podgórze to również miejsce, które wiąże się z dramatyczną historią społeczności żydowskiej w czasie II Wojny światowej. To tutaj w marcu 1941 roku Niemcy utworzyli Getto, do którego przesiedlono Żydów z całego Krakowa. Likwidacja getta nastąpiła dwa lata później.

23. Most Kotlarski
Most Kotlarski wybudowany został w 2001, łączy on Grzegórzki z Zabłociem, ulicami Kotlarską i Podgórską.
Zaprojektowany został przez Witolda Gawłowskiego i jest najdłuższym w Polsce mostem łukowym, nie posiadającym filarów na rzece. W roku 2001 był to 20( pod względem długości) tego typu most na świecie. Jest  on także drugim, co do szerokości mostem na Wiśle.

24. Stopień Wodny Dąbie
Most nad stopniem wodnym zbudowano w roku 1966. Stoi na 10 przęsłach, ma 230 metrów długości i 13,4 metra szerokości. Łączy krakowskie dzielnice Grzegórzki i Podgórze .
Na hydrotechniczne elementy stopnia wodnego składają się jaz (posiadający 5 przęseł zamykanych zasuwami płaskimi z klapą lodową), śluza, zapora ziemna, sterownia, przepławka dla ryb oraz mała elektrownia wodna (o mocy 2,9 MW).
Stopień wodny nie tylko ułatwia żeglugę po Wiśle w centrum Krakowa, ale także hamuje procesy erozji dennej, Erozja ta mogłaby stanowić zagrożenie dla bulwarów i mostów w Krakowie. Tymczasem, podwyższenie lustra wody podniosło walory krajobrazowe rzeki w centrum miasta, zwiększając atrakcyjność bulwarów wiślanych.

25.Stradom i Kazimierz

Osada Stradom na początku XV wieku została wcielona do miasta Kazimierz, lokowanego w 1335 r. przez Kazimierza Wielkiego. Jako odrębne miasto funkcjonowało ono do początków XIX wieku.
Przez ponad 5 wieków żyły tutaj zgodnie i przenikały się nawzajem dwie wielkie kultury, żydowska i chrześcijańska.
Pozostałością  są wspaniałe pomniki kultury religijnej. Na bardzo małym obszarze zachowały się do dnia dzisiejszego, wspaniałe gotyckie Kościoły i synagogi ufundowane przez Kazimierza Wielkiego
Na terenie dzisiejszego Kazimierza zachowało się 7 bożnic. Najstarsza - Stara Bożnica, zniszczona podczas wojny, została odrestaurowana. Dziś mieszczą się tam zbiory judaistyczne  Muzeum Historycznego Krakowa. Jedyną czynną obecnie ortodoksyjną bożnicą jest Bożnica Remuh na ul. Szerokiej. W pobliżu znajduje się jeden z najstarszych w Europie i w Polsce cmentarzy żydowskich, na którym pochowano Żydów od połowy XVI do połowy XIX wieku.

26.Św. Katarzyna.

Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny i św. Małgorzaty wraz z klasztorem Augustianów.
Kazimierz Wielki sprowadził  z Pragi Augustianów, zakon mendykancki w 1342 r.
Z kościołem związana była historia śmierci Marcina Baryczki utopionego w Wiśle z rozkazu Kazimierza Wielkiego, za krytykowanie swobodnego życia króla. Biskupa obłożył króla klątwą. Ten kościól był pokutą za okrutny czyn. > Barczyka został pochwany w kaplicy po cudownym wypłynięciu ciała z Wisły.Mimo, że w Polsce trzęsienia ziemi są rzadkością, kościół św. Katarzyny poważnie uszkodziły aż dwa, w latach 1443 i 1786.

 
Wspólna oferta turystyczna Krakowskiej Żeglugi Pasażerskiej
z Parkiem Wodnym w Krakowie
oraz z Kopalnią Soli “Wieliczka"

Park Wodny w Krakowie

Kopalnia Soli “Wieliczka”


Park Wodny w Krakowie
www.ParkWodny.pl/

Kopalnia Soli “Wieliczka”
www.Kopalnia.pl